• Даринка Вучинић, “Дигитални потпис“, [рад, презентација], 2010.
 • Андрија Вучинић, “Детекција лица на сликама помоћу неуронских мрежа“, [рад, презентација], 2010.
 • Саша Аџић, “Електронско гласање“, [рад, презентација], 2011.
 • Даниел Решетар, ”Хеш функције”,  [радпрезентација], 2011.
 • Ханади Бегановић, ”Биометријска идентификација”,  [радпрезентација], 2012.
 • Владимир Пековић, ”Кодови за аутентификацију порука (MACs)”, [радпрезентација], 2013.
 • Наташа Павловић, „Биометријска аутентификација базирана на пресјеку скупова”, [радпрезентација], 2013.
 • Душан Радоичић, ”Напредни стандард енкрипције (АЕС)”, [радпрезентација], 2013.
 • Драгоје Божовић, ”Визуелно-криптографски алгоритми дијељења тајне”, [радпрезентација], 2014.
 • Александар Пламенац, ”Пут до рјешења Диофантове репрезентације простих бројева”,
 • [рад], 2015.
 • Маријана Јакић , ”ЕлГамал алгоритам”, [рад], 2015.
 • Невена Лаковић, ”Дијељење тајне”, [рад], 2015.
 • Ана Косовић, ”Електронско гласање”, [рад], 2016.
 • Невена Шошкић, ”Интегритет података”, [рад], 2016.
 • Милош Милић, ”Дигитални потпис у електронском пословању”, [рад], 2016.
 • Јована Дубак, ”Проблем ранца”, [рад], 2016.
 • Данијела Дамјановић, ”Криптографски алгоритми за заштиту мобилне комуникације”, [рад], 2017.
 • Луција Палибрк, ”Теорија кодирања и коначна поља”, [рад], 2017.
 • Ана Бољевић, ”Управљање криптографским кључевима”, [рад], 2017.
 • Марко Пејовић, ”Алгоритми за множење и дијељење великих бројева”, [рад], 2018.
 • Анђела Јовановић, ”Прости бројеви око нас”, [рад], 2018.
 • Милица Јоксимовић, ”Криптографија у WLAN мрежама”, [рад], 2018.
 • Александар Зековић, ”Криптографски напади података на интернету”, [рад], 2018.

Формат специјалистичког рада

Формат специјалистичког рада је нормиран правилником Универзитета и Природно-математичког факултета. У прилогу је дат LaTeХ припремљен формат специјалистичког рада у ћириличној и латиничној верзији, као и кратко упуство за његово коришћење.