Теме за дипломске радове из области Криптографије се дијеле на

 • Класичне (опште, теоријске)
 • Савремене (теме са конкретном примјеном)

У овом тренутку, доступна је само листа класичних тема, али ће се временом и она ширити, а касније допунити листом савремених тема.

У обради тема, потребно је консултовати што је могуће ширу литературу. Аутор мора показати дубоко разумијевање теме и способност да издвоји њене најважније сегменте. Сваки оригинални допринос ће се третирати и вредновати на посебан начин те се стога аутори охрабрују да га покушају остварити.

Класичне теме:

 1. Aсиметрична криптографија заснована на ДЛОГ проблему.

  [Дифи-Хелманов протокол, Класични и уопштени ДЛОГ, ЕлГамал, Различити напади на ДЛОГ и системе засноване на њему, …, Закључци]

 2. Дигитални потпис.

  [Мотивација, Принципи, Сигурносни захтјеви, RSA сигурносни потпис, ЕлГамал сигурносни потпис, DSA, ECDSA, … , Проблеми, Закључци]

 3. Хеш (Hash) функције.

  [Мотивација, Сигурносни захтјеви, Меркле-Демгардова конструкција, Преглед основних хеш функција,…, Закључци]

 4. Message authentication codes (MACs).

  [Мотивација, Принципи, MAC из хеш функција HMAC, MAC из блок крипто-система CBC-MAC, GMAC, …, Проблеми, Закључци]

 5. Key establishment.

  [Мотивација, Принципи, KE са симетричним кључем, KE са асиметричним кључем, Man in the middle attack, …, Протоколи, Квантна криптографија, Закључци]

 6. Secret sharing.

  [Шамирова конструкција, Геометријске конструкције, Монотоне структуре приступа, Шеме имуне на варање, …, Visual secret sharing, Закључци]

 7. Елиптична криптографија.

  [Дефиниција елиптичне криве, Абелова група елиптичне криве, Елиптичне криве и ДЛОГ, …, Вејлови парови и примјене у криптографији, Имплементација, Закључци]

Савремене теме:

 1. Електронско гласање

  [Основни принципи e-voting шема, Преглед познатијих шема, Криптографија и e-voting, …, Проблеми, Закључци]

Формат специјалистичког рада

Формат специјалистичког рада је нормиран правилником Универзитета и Природно-математичког факултета. У прилогу је дат LaTex припремљен формат специјалистичког рада у ћириличној и латиничној верзији, као и кратко упуство за његово коришћење.