crypto-argumentОвдје можете наћи основну и додатну литературу за курс Криптографије студијског програма Рачунарске науке, Природно-математичког факултета. Такође, овдје ћете наћи и неке припремне задатке за колоквијуме. Временом ће се постојећи списак литературе и додатних материјала увећавати тако да је препоручљиво чешће провјеравање ове странице.

Литература (основна)

Уколико сте заинтересовани за неку од књига са претходног списка, а не можете да је обезбиједите, контактирајте директно предметног наставника.

Домаћи задаци

Додатна (специјалистичка) литература

Хеш функције

Додатни (испитни) материјали

Примјери колоквијума (Б и Ц)

Примјери колоквијума (Д)