• Пројектни задаци се раде у групама које броје до 4 члана. Пројектни задатак се може одабрати из групе предложених у табелама или у договору са предметним наставником дефинисати нови.
  • Студент коjи jе на колоквиjумима скупио мање од 20 поена нема право одбране проjектног задатка.
  • У раду се не смију користити готова рјешења. Уколико се утврди да је одређена група користила туђи код, изгубиће све поене предвиђене за пројектни задатак. Сваки члан групе мора бити до детаља упознат са начином на који се реализовао задатак, као и теоријску основу за његову израду.
  • Пројектне задатке брани цијела група, у периоду завршних испита. Студент који се не појави у термину одбране, без јасног разлога, губи све поене предвиђене за пројектни задатак. Студенти унутар групе, у складу са датим одговорима, могу остварити различит број поена.
  • Студент који у току једне академске године одбрани пројекат, али не положи испит, не може пренијети поене за пројекат за идућу годину.
  • Најмање 3 дана прије одбране, потребно је предати документацију и извршну верзију програма, како је предвиђено пројектним задатком.
  • Термини одбране се одређују у договору са предметним наставником.

 


Пројекти (Б и Ц)

пдф
Модуларни калкулатор преузми
Супституциони крипто-систем преузми
Виженер – LFSR преузми
RSA крипто-систем преузми
ЕлГамал крипто-систем преузми
Полиг-Хелман и Полард ро преузми
Алгоритми за факторизацију преузми

 

Пројекти (Д)
пдф
Група 1
преузми
Група 2
 преузми
Група 3
 преузми
Група 4
 преузми