Како се све већи број студената јавља са истим питањима, а која су одговорена у току семестра или се одгвоори налазе у каталлогу информација, односно на страници

Пројектни задаци – Криптографија

ипак ћу издвојити два карактеристична:

  1. Кад је одбрана пројекта?

    Одбрана пројекта се заказује путем имејла, када група заврши израду. Неопходно је претходно послати документацију и код за дати пројекат.

  2. Да ли је могуће изаћи на одбрану пројекта уколико је укупан број поена скупљених на оба колоквијума испод 20?

    Не. У случају да је студент скупио испод 20 поена на оба колоквијума, онда не може бранити пројекат.

Нека питања и одговори везани за одбрану пројеката – Криптографија 2019