Нека питања и одговори везани за одбрану пројеката – Криптографија 2019

Како се све већи број студената јавља са истим питањима, а која су одговорена у току семестра или се одгвоори налазе у каталлогу информација, односно на страници Пројектни задаци – Криптографија ипак ћу издвојити два карактеристична: Кад је одбрана пројекта?