Нека питања и одговори везани за одбрану пројеката – Криптографија 2019

Како се све већи број студената јавља са истим питањима, а која су одговорена у току семестра или се одгвоори налазе у каталлогу информација, односно на страници Пројектни задаци – Криптографија ипак ћу издвојити два карактеристична: Кад је одбрана пројекта?

Криптографија (Д) – резултати 2019

Остварени резултати на испитима из Криптографије (Д) Име и презиме кол. завршни пројекат поп. кол. поп. завр. Чукић Радош 80 90 Дејановић Павле 3 10 Секуловић Радош 65 5 93 Шофранац Данило 50 90 Гагула Никола 65 30 Јовановић Никола

Криптографија (Б и Ц) – резултати 2019

Резултати – (Б) Име и презиме кол. завршни пројекат поп. кол. поп. завр.  Стојовић Милена 40 30 100 Ђоковић Мила 70 25 Мишковић Слађана 30 26 Јовановић Анђела 70 45 Ћирковић Обрад 42 45 Јукић Амра 12 20 30 Ђурнић