Криптографија (Б и Ц) – резултати I колоквијума 2019

Резултати – I колоквијум (Б) Бр. инд. Име и презиме  I кол. 6/13 Бујишић Биљана 45 4/18 Стојовић Милена 40 2/18 Ђоковић Мила 70 19/18 Мишковић Слађана 30 1/18 Јовановић Анђела 70 16/18 Ћирковић Обрад 42 10/18 Јукић Амра 12