Криптографија (Д) – резултати I колоквијума 2019

Оставрени резултати на испитима из Криптографије (Д) Бр. инд. Име и презиме  I кол. 5/16 Чукић Радош 80 2/16 Дејановић Павле 3 22/16 Секуловић Радош 65 11/15 Шофранац Данило 50 35/18 Гагула Никола 65 21/15 Јовановић Никола 50 38/17 Личина