У табели су тренутни резултати из Криптографије (Д). Радови поправка другиг колоквијума се могу погледати приликом одбране пројекта, у кабинету 127.

Име и презиме I кол. II кол. попр. I кол. попр. II кол.
Вулетић Душан 45  55
Рубежић Сава 35 80
Стамболић Ана 20  50 65
Гиговић Горан 35 80
Капор Јован 25  78
Ивановић Весна 25 80
Аранитовић Ненад 25  10 40
Бањевић Ратко 90  100
Радовић Раде 13  45  90
Перовић Никола 3
Стање поена из Криптографије (Д) – прољеће 2017.