Студенти који полажу Криптографију у августовском року ће имати могућност да полажу, по избору,

  • први колоквијум
  • други колоквијум
  • оба колоквијума

По устаљеном принципу, само последњи резултат је важећи. Дакле, не узима се „бољи“ резултат, већ последњи.

Молим све студенте да ме унапријед обавијесте коју испитну цјелину желе да полажу.

Криптографија у августовском року